Bilimsel Yayınlar

SEKSOFONKSİYONEL TEORİ-MAKALE

 1. Türk Kadınlarında Cinsel Davranış: Kayseri Örneği
  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/584922
 2. Demographıc Factors, Sexual Identıty And Sexual Functıonıng Of Turkısh Heterosexual Males
  https://www.researchgate.net/profile/Saban_Karayagiz/publication/331982183_DEMOGRAPHIC_FACTORS_SEXUAL_IDENTITY_AND_SEXUAL_FUNCTIONING_OF_TURKISH_HETEROSEXUAL_MALES_Saban_KARAYAGIZ_-Ertugrul_TAS_-Zeliha_SUBASI/links/5c9ff4de299bf1116952149c/DEMOGRAPHIC-FACTORS-SEXUAL-IDENTITY-AND-SEXUAL-FUNCTIONING-OF-TURKISH-HETEROSEXUAL-MALES-Saban-KARAYAGIZ-Ertugrul-TAS-Zeliha-SUBASI.pdf
 3. Clinical Case Study on Transsexual Identity to Lesbian Sexual Orientation Transition and the Future of the Lesbian Relationship
  https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/693298
 4. Clinical Case Study on Transsexual Identity to Lesbian Sexual Orientation Transition and the Future of the Lesbian Relationship
  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/693298
 5. Sexual Behaviour in Turkish Women: Kayseri Case
  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/584922
 6. Demographic Factors, Sexual Identity And Sexual Functioning Of Turkish Heterosexual Males
  https://www.researchgate.net/publication/331982183_DEMOGRAPHIC_FACTORS_SEXUAL_IDENTITY_AND_SEXUAL_FUNCTIONING_OF_TURKISH_HETEROSEXUAL_MALES_Saban_KARAYAGIZ_-Ertugrul_TAS_-Zeliha_SUBASI
Call Now ButtonHEMEN BİLGİ AL!